POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SECUNET PROJECT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Militin nr. 49, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/1693/2016, cod fiscal RO22947470, înţelege sa-şi actualizeze politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea respectării noilor reguli introduse prin Regulamentul UE nr. 679/2016 şi a legislaţiei naţionale în vigoare.

Ce reprezintă această Politică?

Prin această politică te informăm asupra:

 • Anumite concepte importante referitoare la datele cu caracter personal;
 • Ce date personale prelucrăm;
 • Cum folosim aceste date;
 • Cui putem transmite datele;
 • Care sunt drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele.

Ce sunt datele cu caracter personal?

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi idenntificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare (Sr. şi nr. CI, CNP, nr. telefon mobil), date de localizare (GPS), un indentificator online (adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum şi modulele cookies), sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice (fotografii de profil, filmări), fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracteer personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilzarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Cum trebuie prelucrate datele?

 • În mod echitabil, legal şi transparent ( „legalitate, echitate şi transparenţă”);
 • Colectate în scopuri specificate, explicite şi legitime („limitări legate de scop”);
 • Adecvate, relevante şi limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate (“reducerea la minim a datelor”);
 • Corecte şi actualizate („exactitate”);
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării („limitări legate de socare”);
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate şi într-un mod care asigură securitatea adecvată şi protecţie împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii („integritate şi confidenţialitate”).
 • Prelucrarea trebuie efectuată cu („responsabilitate”).

Ce acoperă această politică?

Politica pe care o implementăm acoperă toate serviciile SECUNET PROJECT S.R.L. indiferent de modalitatea în care sunt oferite.

Politica se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noştrii contractuali respectiv: beneficiari serviciilor noastre precum şi furnizorii de servicii şi echipamente, vânzătorilor, clienţilor („Parteneri comerciali”);
 • Vizitatorilor şi utilizatorilor site-ului noastru care pot fi accesat la adresa www.secunet.ro, (“Utilizatori”);
 • Utilizatorilor aplicaţiilor Mobile ( „Utilizatorilor de aplicaţii”);
 • Persoanele interesate să aplice pentru anumite posturi în cadrul SECUNET („Candidaţi”);
 • Participanţi la programele de instruire organizate de societate („Participanţi”).

 

Ce categorii de informaţii colectăm despre dumneavoastră?

Informaţii pe care ni le furnizaţi

Colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi pentru a avea acces la serviciile pe care le oferim (de exemplu, informaţiile pe care le furnizaţi pentru întocmirea contractelor şi a actelor anexate acestora, facturilor şi a altor documente legate de vânzarea/cumpararea de echipamente).

Aceasta include informaţii pe care le furnizaţi atunci când vă înregistraţi pentru a utiliza site-ul nostru, participaţi la forumuri de discuţii sau în alte activităţi de comunicare socială de pe un site-ul nostru, prin completarea unui formular de înscriere sau în alt mod, atunci când vă înscrieţi la diverse activităţi în mediul online sau când raportaţi o problemă legată de site-ul nostru.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi în acest mod pot include numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon, descriere personală şi fotografie, vârstă, data naşterii şi sexul, precum şi alte informaţii, după caz, dacă sunt relevante pentru serviciul oferit.

Informaţii furnizate de tehnologia pe care o folosiţi

De fiecare dată când vizitaţi site-ul nostru, colectăm conform setărilor pe care le puteţi administra în orice moment, din orice pagină, următoarele date:

 • Date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informaţiile de conectare, tipul şi versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile şi versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul şi platforma de operare, tipul dispozitivului şi marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate şi prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terţilor părţi şi puteţi găsi mai multe informaţii despre acest lucru la adresa https//www.secunet.ro/politica – de-cookies.
 • Date despre modul în care folosiţi serviciile noastre, de exemplu acest lucru poate Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secfenţă de cicluri către, prin şi de la Websit-ul nostru (inclusiv data şi ora), informaţiile sau produsele pe care le-aţi vizualizat sau căutat categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, timpul mediu petrecut într-o aplicaţie şi numărul de vizualizări din astfel de aplicaţii, numărul mediu de articole/echipamente vizualizate pe site-ul nostru, metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor şi orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta departamentul nostru de servicii pentru clienţi.
 • Date sensibile

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informaţii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiune religioasă sau convingerile filozofice, sănătate, viaţă sexuală sau orientare sexuală), cu excepţia în care ne-aţi furnizat consimţământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care furnizaţi în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacţiunea dumneavoastră cu site-ul nostru sau prin corespondenţă cu noi, prin telefon, e-mail sau orice altă modalitate, din propria iniţiativă şi nu la cererea noastră, vom şterge astfel de date cu caaracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al SECUNET, cu excepţia cazului în care aţi făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicuului).

Cum şi în ce temei folosim datele cu caracter personal?

Trebuie să avem un temei legal pentru a prelucra datele personale. Se numeşte „legalitatea prelucrării”.

Câteodată, vă vom solicita consimţământul, cum şi, în cazul comunicărilor cu dumneavoastră (de exemplu atunci când vă deschideţi un cont, când doriţi să participaţi la anumite campanii sau în scopuri de marketing) sau în cazul am prelucra date sensibile.

În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimţământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veţi putea să vă retrageţi consimţământul, în orice moment prin intermediul adresei de e-mail [email protected] în cazul în care consimţământul şi/sau datele cu caracter personal au fost oferite prin intermediul website-ului. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înaintea de retragerea acestuia.

În alte cazuri, nu vă solicităm permisiunea pentru a vă folosi datele personale, ci ne folosim de alte temeiuri legale de prelucrare, şi anume atunci când dispoziţiile legale ne permit acest lucru şi dacă sunt corespunzătoare drepturilor dumneavoastră.

Astfel, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Pentru a încheia sau executa un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră (aplicabil în special partenerilor comerciali);
 • Pentru a furniza serviciile noastre;
 • Pentru a respecta o obligaţie legală (de exemplu, legile aplicabileîn relaţia de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalităţii de şanse);
 • Atunci când este necesar pentru interesele noastre legimtime (sau pe cele ale unei terţe părţi) şi pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea şi prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securităţii IT şi a reţelelor), cu excepţia cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează faţă de aceste interese;
 • Pentru diverse motive tehnice, administrative şi operaţionale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conţinutului în modul cel mai efeicient pentru dumneavoastră şi pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăţii websit-ul nostru, inclusiv funcţionalitatea acestuia;
 • Pentru publicitate si marketing, inclusiv scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conţinut, inclusiv pentru un conţinut personalizat, care ar ăutea fi de interes pentru dumneavoastră;
 • Pentru a vă contacta (de exemplu, a vă răspunde unei solicitări, pentru a vă ţine la curent cu modificările sau actualizările politicilor li practicilor noastre, pentru a vă răspunde atunci când ne contactaţi);
 • Ca parte a eforturilor noastre de a păstra sistemele electronice de comunicaţii în siguranţă, corecte şi actualizate.

 

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligaţiile legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relaţiile contractuale sau să respectăm obligaţiile care ne sunt impuse. În toate aceste cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opţională şi nu aveţi obligativitatea de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal precum, datele de identificare, datele de contact şi adresa de reşedinţă, în scopulposibilei exercitări a drepturilor sau a reclamaţiilor noastre împotriva dumneavoastră, în viitor. Această prelcrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situaţii, astfel:

 • Utilizatori şi clienţi
 • În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri sau efectuării plăţilor în baza contractelor, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care sunt parte sau pe o obligaţie legală care ne este impusă.
 • Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferii informaţii despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează.
 • Dacă sunteţi un clien existent, vă vom contacta prin e-mail, prin telefon, SMS sau prin notificări push prin intermediul Aplicaţiilor mobile (după caz) cu informaţii despre bunuri şi servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau a unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepţia în care aţi optat astfel anterior.
 • Dacă sunteţi un client nou, vă vom contacta prin mijloce de comunicare electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriţi să vă folosim datele în acest fel, bifaţi caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră în formularul de înregistrare. Dacă aţi instalat o Aplicaţie Mobilă şi nu mai primiţi notificări push, puteţi schimba setările dispozitivului mobil sau setările din Aplicaţia Mobilă.
 • Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terţe părţi în scopuri de marketing fără consimţământul dumneavoastră explicit în acest sens (a se vedea şi politica de cooke-uri de pe site-ul secunet.ro).

 

Utilizatori de aplicaţii

În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicaţiilor noastre mobile, este posiibil să colectăm şi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cu ar fi datele de identificare, datele de contact, informaţiile privind cardurie de debit sau de credit şi datele privind localizarea geografică, atunci când:

 • Vă înregistraţi pentru a utiliza Aplicaţia noastră Mobilă (inclusiv încercări gratuite) şi ne furnizaţi în acest sens informaţii despre dumneavoastră;
 • Furnizaţi o evaluare sau o altă postare utilizând Aplicaţia Mobilă;
 • Interacţionaţi cu noi utilizând Aplicaţia Mobilă;
 • Interacţionaţi cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail sau comunicare social.

Această prelucrare se poate întemeia pe:

 • Executarea unui contract la care utilizatorii de aplicaţie sunt parte prin înregistrarea în astfel de aplicaţie;
 • Interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator aferent serviciul furnizat şi pentru detectarea şi prevenirea fraudelor;
 • O obligaţie legală care ne-a fost impusă;
 • Consimţământul dumneavoastră pentru mesaje de informare cu privire la serviciile oferite de SECUNET PROJECT S.R.L., newsletter, campanii promoţionale ulterioare şi alte informaţii în scop de marketing trimise de către SECUNET PROJECT S.R.L.

 

Cum şi cui divulgăm datele dumneavoastră cu character personal

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terţe părţi.

În cadrul societăţii, doar un număr limitat de membrii ai personalului, cum ar fi cei din departamentul vanzari, achiziţii, juridic, contabilitate, marketing, HR şi IT au acces la datele dumneavoastră cu character personal conform principiului nevoi de a cunoaşte (“on a need to know basis”). Aceşti membrii ai personalului sunt supuşi unor obligaţii de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice şi organizatorice adecvate sunt luate pentru protecţia datelor cu character personal. Membrii personalului societăţii au dreptul să gestioneze datele cu character personal numai la instrucţiunile societăţii şi, dacă este necesar, în legătură cu responsabilităţile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităţilor guvernamentale şi/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condiţiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime a unor terţe părţi) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terţe părţi, inclusiv:

 • (i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrative, personal şi tehnic societăţii, de securitate şi resurse comerciale;
 • (ii) parteneri de afaceri, furnizori şi subcontractanţi pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră;

Societatea poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanţi externi (de exemplu, avocaţi, contabili, auditori, experţi), dacă este necesar.

Societatea doreşte să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terţelor părţi – furnizori de servicii şi impune acestor furnizori de servicii să menţină măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal şi pentru a prelucra datele cu character personal numai conform instrucţiunilor societăţii. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utlizeze subcontractanţi în furnizarea serviciilor către societate, cu condiţia ca subcontractantul să respecte aceleaşi obligaţii de protecţie a datelor ca şi furnizori de servicii.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumenavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate pe serverele noastre şi, în format fizic bibliorafturi/fișiere/arhivă.

Drepturile dumneavoastră

Datele personale sunt proprietatea dumneavoastră, astfel încât aveţi următoarele drepturi:

 • Puteţi să ne solicitaţi să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal şi/sau să le colectăm.
 • În anumite circumstanţe, aveţi dreptul să ne solicitaţi să ştergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereţi să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entităţi.
 • Aveţi, de asemenea dreptul, de a vă opune sau a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct).
 • În cazul în care vă solicităm consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să retrageţi acest consimţământ fără efecte negative asupra dumneavoastră şi fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului anterior retragerii acestuia.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepţia cazului în care acest lucru este permis de lege şi, în cazul în care se percepe o taxă aceasta va fi rezonabilă şi proporţională cu cererea dumneavoastră.

Dacă doriţi să vă exercitaţi aceste drepturi, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul persoanelor de contact, respectiv: Silvia GÎRCOVEANU, [email protected], 0787.437.894. Cererile se transmit în timpul programului de lucru, respective: de luni până vineri, orele 08.30 – 17.30.

Sperăm că putem răspunde satisfăcător tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveţi, de asemenea, dreptul de a depune o reclamaţie, în cazul în care s-a produs o încălcare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, la Autoritatea Naţională pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenţionăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atâta timpbcât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Protecţia Datelor, pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară pentru a îndeplinii scopurile enumerate în prezenta notă de informare şi/sau impusă de legislaţia aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile şi/sau cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

De exemplu, dacă sunteţi un partener comercial,vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relaţiei contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relaţie comercială continuă, în calitate de partener comercial (de exemplu, în cazul în care putem utiliza aceleaşi date cu caracter personal în relaţii contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relaţiei noastre comerciale şi pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul utilizatorilor de aplicaţii, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care aplicaţia mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislaţia relevantă. Dacă doriţi mai multe informaţii despre cât timp păstrăm datele dumneavostră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa [email protected].

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu character personal în temeiul consimţământului dumneavoastră, aceste date cu character personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazului în care vă retrajeţi sau limitaţi consimţământul înainte de expirarea acestei perioada.

Securitatea datelor

Dorim să păstrăm datele voastre personale în siguranţă! De aceea, cînd creăm noi servicii şi tehnologii ţinem cont de acest principiu.

Păstrăm datele dumneavoastră în serverele noastre şi pe servere găzduite de terţe părţi. Folosim măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal şi să împiedice acccesul neautorizat.

Trebuie să aveţi grijă să păstraţi confidenţialitatea tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa sait-ul nostrum.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte şi caractersistici de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat.

Conifidenţialitatea datelor minorilor

Societatea nu colectează cu bună ştiinţă datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoştinţă că, copii săi au furnizat SECUNET PROJECT S.R.L. datele lor cu character personal, aceştia trebuie să informeze imediat societatea noastră. În cazul în care SECUNET PROJECT S.R.L. descoperă că o persoană care nu a împlinit 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, societatea va şterge imediat aceste informaţii de pe serverele sale, cu excepţia cazului în care părintele sau tutorele îşi dă consimţământul explicit pentru prelucrarea de către societate a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Fişierele de tip cookie şi widgeturi de comunicare social

Site-ul nostrum utilizează fişiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalţi utilizatori a site-ului nostrum. Acest lucru ne ajută să vă ofrim o experienţă bună atunci când navigaţi pe site şi ne permite, de asemenea, să îmbunătăţim site-ul. Această prelucrare se bazează pe pe consimţământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informaţiile detaliate despre fişierul(fişierele) de tip cookies pe care îl/le folosim, consultaţi politica noastră privind fişierul(fişierele) de tip cookies (link-ul).

Site-ul nostru poate include funcţii de comunicare social, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Linkedin sau Youtube. Aceste funcţii pot colecta informaţii despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP şi website-urile pe care le vizitaţi, şi pot seta un fişier de tip cookies pentru a îi permite să funcţioneze corect. Prelucrarea acestor informaţii prin intermediul interacţiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de politica de confidenţialitate a companiei care le furnizează.

Link-uri către website-uri

Site-ul nostru poate furniza link-uri către website-uri pe care societatea nu le controlează. După ce faceţi clic pe un link al unei terţe părţi, veţi fi direcţionaţi către website-ul terţei părţi. Dacă vizitaţi oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizaţi politicile lor de confidenţialitate. Nu suntem responsabili pentru politicile şi practicile altor companii. Societatea noastră nu controlează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politicile privind confidenţialitatea şi notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terţelor părţi.

Pentru exercitarea oricăror drepturi dar şi dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriţi să vă exercitaţi un drept puteţi contacta SECUNET PROJECT S.R.L. la adresa [email protected]. Sau puteţi transmite o scrisoare pe adresa str. Miletin nr. 49, sector 3, Bucureşti.

________________________________

Ultima actualizare:

Putem actualiza această politică şi vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru. Vă adresă rugămintea să consultaţi periodic această politică pentru a fi la curent cu modificările survenite.