Consultanță și dirigenție

Cele mai înalte standarde de la început până la sfârșit

Secunet Project

Oferim o gamă complexă de servicii pentru a ne asigura că orice proiect este livrat la cele mai înalte standarde!

Putem organiza echipa de consultanți potrivită pentru orice proiect, în vederea gestionării procesului de construcție, lucrând la elemente cheie precum planificarea, monitorizarea progresului, precum și controlul costurilor și al calității. Ne asigurăm că procesele de proiectare, construcție și punere în funcțiune sunt livrate fără probleme și întotdeauna la timp.

Echipa noastră oferă următoarele servicii de consultanță

Servicii de consultanță în perioada de pregătire a execuției lucrărilor
Servicii de consultanță pe parcursul execuției lucrărilor
 • Consultanță în sprijinul managementului execuției lucrărilor
 • Consultanță pentru proiectarea și asistența tehnică asigurată de proiectant
 • Consultanță pentru aprobarea programelor de lucru, instalații, echipament, execuție, tehnologiile și materialele antreprenorului
 • Consultanță pentru supravegherea lucrărilor
Servicii de consultanță pentru recepțiile lucrărilor
 • Consultanță pentru recepția la terminarea lucrărilor
 • Consultanță pentru JFAI (Joint Formal Acceptance Inspection) pentru proiecte NSIP
 • Consultanță pentru recepția finală la expirarea perioadei de garanție
Servicii de consultanță pe parcursul perioadei de garanție
Raportări

Rapoarte pe parcursul execuției lucrărilor și în perioada de garanție:

 • Raport ințial
 • Raport de evoluție lunară
 • Raport la terminarea lucrărior
 • Rapoarte intermediare pe perioada de garanție a lucrărilor, la fiecare 6 luni.
 • Raport final
 • Rapoarte speciale
 • Carte construcției

Formatul și distribuirea rapoartelor

Componența echipei de consultață:

Șef echipă de consultanță
Diriginți de șantier
Inginer asigurarea calității/ materiale/laborator
Inginer cantități
Topograf
Geotehnician

Consultantul sau supervizorul are obligația să furnizeze servicii:

 • pe parcursul execuției lucrărilor
 • pe perioada de pregătire a execuției lucrărilor
 • pe parcursul recepției lucrărilor
 • pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor

Echipa noastră de consultanță va asigura execuția lucrărilor conform standardelor în vigoare.